Eich awgrymiadau
Dewiswch leoliad o'r rhestr isod i chwyddo i'r lleoliad hwnnw ar y map, darganfod mwy a gwneud sylwadau. I dynnu sylw at sylw, syniad neu fater ar y map, cliciwch y gwyrdd + Ychwanegu botwm sylwadau yn y gornel dde isaf.

Llanybydder
Tir ar Ystad Ddiwydiannol Llanybydder, Tŷ Mawr
Foundry Commercials
Tir yn yr Hen Ffowndri/Teras yr Orsaf
Teras yr Orsaf – Maes Parcio a Gwersylla Aire